آیا صحیح است که :

" برای جناب عمر کنیزی آوردند . کنیز گفت : من حائض هستم . پس عمر حرف او را باور نکرد و با او آمیزش کرد ولی دید که کنیز حائض است . پس به محضر رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) رسید و جریان را تعریف کرد . پیامبر اکرم ( صلوات الله علیه ) فرمودند : خداوند تو را ببخشد ابا حفص !!!! نصف دینار صدقه بده . "

" حدثنا الحکم بن موسى ، ثنا عیسى بن یونس ، ثنا زید بن عبد الحمید ، عن أبیه ، أن عمر بن الخطاب أتى جاریة له فقالت إنی حائض فکذبها فوقع علیها فوجدها حائضا فأتى النبی - صلى الله علیه وسلم - فذکر ذلک له فقال : " یغفر الله لک أبا حفص ، تصدق بنصف دینار "(1)

 

این درحالیست که:


خداوند متعال در قرآن می فرماید :


" ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله إن الله یحب التوابین ویحب المتطهرین "  (2)


بر اساس این آیه ، خداوند متعال از نزدیکی با زنان در دوران حیض ، نهی کرده است .


ضمن اینکه سند روایات نیز به شرح زیر است:


بررسی سند روایت :


* الحکم بن موسی : ثقه


طبقات ابن سعد - ج ٧ ص ٣۴۶


معرفه الثقات - عجلی - ج ١ ص ٣١۴


تهذیب الکمال - المزی - ج ٧ ص ١٣٩ - ١۴٠


تذکره الحفاظ - ذهبی - ج ٢ ص ۴٧۴٧ - ۴٧۵


  * عیسی بن یونس : ثقه


طبقات ابن سعد - ج ٧ ص ۴٨٨


معرفه الثقات - عجلی - ج ٢ ص ٢٠٠


تهذیب الکمال - المزی - ج ٢٣ ص ۶٨ - ٧٠


میزان الاعتدال - ذهبی - ج ٣ ص ٣٢٨


  * زید بن عبدالحمید : ثقه - جلیل - فاضل


الجرح و التعدیل - رازی - ج ٣ ص ۵۶٨


الثقات - ابن حبان - ج ۶ ص ٣١٨


تقریب التهذیب - ابن حجر - ج ١ ص ٣٣٠


  * عبدالحمید بن عبدالرحمن : ثقه


معرفه الثقات - عجلی - ج ٢ ص ٧٠


الثقات - ابن حبان - ج ٧ ص ١١٧


تقریب التهذیب - ابن حجر - ج ١ ص ۵۵۶


  حال سئوال این است چرا عمربن خطاب خلاف صریح قرآن عمل کرده است.آیا نمیدانست ؟ یا


  پی نوشت:

(1) ابن حزم در المحلی ج ٢ ص ١٨٨ ، متقی هندی در کنزالعمال ج ١۶ ص ۵۶۶ حدیث ۴۵٨٨٩  ، الحارث بن أبی أسامة در بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث  ص 46


(2)-( بقره ٢٢٢ ) 

+ نوشته شده توسط حیدری در یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 و ساعت 17:38 |